BC566

BC566

• FAO 500 olgunlaşma grubunda tek melez hibrit çeşittir.
• İç bölgelerde ana ürün diğer bölgelerde ikinci ürün
olarak tavsiye edilir.
• Kendi olgunlaşma grubunda yüksek verimi ile lider bir
çeşittir.
• Koçanları hasat olgunluğuna geldiğinde yaprak ve
sapları yeşil kalarak (Stay Green) silaj olarakta kullanılabilmektedir.
• Silaj kalitesi yüksektir.
• Tane rutubetini hızlı kaybeder.

Açıklama

• FAO 500 olgunlaşma grubunda tek melez hibrit çeşittir.
• İç bölgelerde ana ürün diğer bölgelerde ikinci ürün
olarak tavsiye edilir.
• Kendi olgunlaşma grubunda yüksek verimi ile lider bir
çeşittir.
• Koçanları hasat olgunluğuna geldiğinde yaprak ve
sapları yeşil kalarak (Stay Green) silaj olarakta kullanılabilmektedir.
• Silaj kalitesi yüksektir.
• Tane rutubetini hızlı kaybeder.
• Taneleri ağır olup hektolitre ağırlığı yüksektir.
• Kırmızımsı portakal renkli tane yapısına sahiptir.
• Makineli hasada uygundur.