KUPA

KUPA

• Vejetasyon süresi: Orta erken
• Yükseklik: 90 – 95 cm
• Adaptasyon kabiliyeti: İyi
• 1000 dane ağırlığı: 28 – 33 g
• Hektolitre ağırlığı: 41 – 45 kg
• Optimum ekim tarihi: 15 Şubat – 20
Mart
• Önerilen ekim normu: 450 – 500 tane
/ m²
• Ekimdeki tohum miktarı: 16 – 18 kg/da
• Yüksek verimli yazlık bir çeşittir.
• Yatmaya karşı dayanıklıdır.
• Kardeşlenme kapasitesi ve adaptasyon
kabiliyeti çok yüksektir.

Kategoriler: ,

Açıklama

• Vejetasyon süresi: Orta erken
• Yükseklik: 90 – 95 cm
• Adaptasyon kabiliyeti: İyi
• 1000 dane ağırlığı: 28 – 33 g
• Hektolitre ağırlığı: 41 – 45 kg
• Optimum ekim tarihi: 15 Şubat – 20
Mart
• Önerilen ekim normu: 450 – 500 tane
/ m²
• Ekimdeki tohum miktarı: 16 – 18 kg/da
• Yüksek verimli yazlık bir çeşittir.
• Yatmaya karşı dayanıklıdır.
• Kardeşlenme kapasitesi ve adaptasyon
kabiliyeti çok yüksektir.