LORINOR

LORINOR

• Yüksek verim potansiyeline sahiptir.
• Kırmızı renkli tane yapısına sahiptir.
• Yüksek ve stabil tane verimine sahip, lider
bir çeşittir.
• Ege, Marmara, Güneydoğu ve Akdeniz
bölgelerinde tane ve slajlık, iç bölgelerde
ise slajlık olarak ekimi tavsiye edilir.
• FAO 650-700 olgunlaşma grubunda tek
melez hibrit çeşittir.
• Adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir.

Açıklama

• Yüksek verim potansiyeline sahiptir.
• Kırmızı renkli tane yapısına sahiptir.
• Yüksek ve stabil tane verimine sahip, lider
bir çeşittir.
• Ege, Marmara, Güneydoğu ve Akdeniz
bölgelerinde tane ve slajlık, iç bölgelerde
ise slajlık olarak ekimi tavsiye edilir.
• FAO 650-700 olgunlaşma grubunda tek
melez hibrit çeşittir.
• Adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir.
• Çeşit staygreen özelliğine sahiptir.
• Daneler at dişi olup hektolitre ağırlığı yüksektir.